วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทันสมัยขึ้น

การลงทุนอย่างชาญฉลาดในด้านทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนานโยบายในประเทศไทยและพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจตะวันออก สำหรับนโยบายในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลในประเทศไทยผู้ผลิตชาวไทยจะต้องพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น “นายคาเรลโลล็อทหุ้นส่วนอาวุโสของบริษัท

กล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์นโยบายของประเทศไทยในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทันสมัยขึ้นโดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาภูมิภาคเอเซียตะวันออกเป็นรูปธรรมของนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนจังหวัดสามแห่งคือชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ Reskilling จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนงานที่มีอยู่ เราได้ระบุถึงพนักงานกว่า 7 ล้านคนในประเทศไทยที่จะต้องได้รับการชดเชยเพื่อให้ บริษัท ต่างๆสามารถแปลงรูปแบบดิจิทัลได้