พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คนที่ชอบสวมผ้าไทย ควรค่าอย่างยิ่งที่จะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สักครั้งเป็นขวัญตา โดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถือเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรักษาผ้าไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดแสดงงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าทั้งของราชสำนัก และผ้าพื้นเมืองจากท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป ภายในแบ่งออกเป็น ห้องจัดแสดง 1 ราชพัสตราจากผ้าไทย

Artitry in Silk: The Royal Style of Her Majesty Queen Sirikit และไทยพระราชนิยม Fashion Tradition: Queen Sirikit Creates National Dress for Thailand ส่วนห้องจัดแสดง 2 ห้องจัดแสดง 3 และห้องจัดแสดง 4 สะท้อนให้เห็นถึงพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน โดยนำเสนอความเป็นมาของศิลปาชีพ ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระวิริยะอุตสาหะมาตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสนองพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือและพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วราชอาณาจักร ด้วยสองพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินอย่างแท้จริง หลังเดินจบ ใครที่เกิดแรงบันดาลใจอยากจับจอง เป็นเจ้าของผ้าไทยสวยๆ ไว้สวมใส่ ที่นี่มีร้านจำหน่ายสินค้าของพิพิธภัณฑ์ เช่น เครื่องแต่งกาย หนังสือที่เกี่ยวข้องกับผ้าและสินค้าที่เกี่ยวกับนิทรรศการต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพ ทั่วประเทศให้เลือกซื้อกลับบ้านด้วย ส่วนที่พลาดไม่ได้และเป็นไฮไลต์ของสถานที่แห่งนี้ คือ การจำลองสวมชุดไทยโบราณเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้ดูต่างหน้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand