ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมภูมิภาค

ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เกิดข้อตกลงภายในสิ้นปีหน้าเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมภูมิภาค (RCEP) ดำเนินการเพื่อเป็นการถ่วงดุลกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน การเจรจา RCEP จะเป็นจุดสำคัญสำหรับปีพ. ศ. 2562 ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กำลังจะจบการเจรจาก่อนสิ้นปีหน้า

นายอรามมนต์สุภวุฒิอธิบดีกรมการค้ากล่าว การเจรจาต่อรอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Auramon ได้พูดคุยในงาน Discovering Asean เกี่ยวกับ RCEP ซึ่งจัดโดยกรมซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และ Jetro Bangkok หากการเจรจาประสบความสำเร็จ RCEP จะเป็นสนธิสัญญาการค้าพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ 10 ประเทศอาเซียน รายละเอียดของข้อตกลงการค้ายังไม่ได้ข้อสรุป แต่มุ่งเน้นหลักที่คาดว่าจะลดอุปสรรคทางการค้าเกี่ยวกับสินค้า Auramon กล่าวเสริมว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมดของสมาชิก RCEP ในอนาคตทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของ GDP ทั่วโลกกล่าวเพิ่มเติมว่ามูลค่าการค้าของประเทศ RCEP มีมูลค่าถึง 30% ของการค้าโลก