ข้อเสนอที่แตกต่างกันของประชานิยม

รัฐบาลชุดที่นำโดยรัฐบาลได้เริ่มโครงการนี้ในปี 2559 โดยเชิญผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศมาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการที่สาขาของธนาคาร 3 แห่งที่อยู่ใกล้ที่สุด ได้แก่ กรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รอบแรกของการลงทะเบียนดึงดูดผู้คน 8.3 ล้านคนโดย 5.4 ล้านคนไม่ใช่ชาวนาและ 2.9 ล้านคนจากชุมชนเกษตรกรรม

ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีหรือ 2,500 บาทต่อเดือนจะได้รับเพียงครั้งเดียว 3,000 บาทต่อคนในขณะที่ผู้ที่มีรายได้ต่อปีระหว่าง 30,000 ถึง 100,000 บาทจะได้รับ 1,500 บาทต่อคน ต่อมาผู้ถือบัตรใหม่ได้รับเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อตอบสนอง ครั้งแรกพวกเขาจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีโดยมีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท ณ ปี 2559 และปีที่สองสินทรัพย์ทางการเงินของพวกเขาต้องไม่เกิน 100,000 บาท